Nowelizacja Prawa energetycznego – zmiany w branży PV 

14 sierpnia prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Energetyczne, która dotyczy przede wszystkim prosumentów i operatorów energii. Zapoznaliśmy się z treścią nowelizacji i przedstawiamy pięć najistotniejszych zmian w skrócie. 

1. Szybka zmiana operatora 

Nowe przepisy gwarantują możliwość zmiany dostawcy energii elektrycznej w zaledwie 24 godziny. Wystarczy, że nowy dostawca powiadomi operatora rynku o zawarciu nowej umowy. Całą procedurę techniczna związana z tą zmianą przeprowadzi operator. Klienci będą mogli szybko i sprawnie zmieniać dostawców energii elektrycznej, co zwiększy konkurencję na rynku. 

2. Taryfy dynamiczne nieobowiązkowe  

Klienci, którzy mają zainstalowany licznik zdalnego odczytu, będą mogli skorzystać z umowy, która uwzględnia dynamiczne ceny energii elektrycznej. Każdy sprzedawca energii obsługujący co najmniej 200 000 klientów, będzie miał obowiązek wprowadzenia do swojej oferty umów z ceną dynamiczną energii elektrycznej. Jednocześnie w nowelizacji czytamy, że każda oferta musi w sposób przejrzysty informować o kosztach, korzyściach i ryzykach. Co istotne, warunkiem zawarcia takiej umowy jest uzyskanie zgody klienta końcowego. Oznacza to, że taryfa dynamiczna nie będzie obowiązkowa, a jej wprowadzenie to ciekawa alternatywa. Szczególnie dla posiadaczy magazynów energii. Będą oni mogli uniknąć korzystania z energii z sieci w godzinach szczytu, gdy ceny są najwyższe. Tym samym zaoszczędzą na rachunkach za prąd.

3. Obywatelska społeczność energetyczna 

Obywatelska społeczność energetyczna (OSE) to rodzaj organizacji opierający się na dobrowolnym i otwartym uczestnictwie, gdzie decyzyjne i kontrolne uprawnienia należą do członków będących osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, mikroprzedsiębiorcami lub małymi przedsiębiorcami. OSE pozwala odbiorcom końcowym energii elektrycznej aktywnie uczestniczyć w produkcji, zużyciu i wymianie energii elektrycznej z innymi odbiorcami. To oznacza, że nadmiar energii wytworzonej przez jednego z uczestników może być przekazywany innym odbiorcom, którzy potrzebują dodatkowej energii. Ważne jest, że uczestnicy OSE muszą być podłączeni do tego samego operatora systemu dystrybucyjnego. 

4. Kolejna zachęta do inwestycji w magazyn energii 

Ustawodawca wprowadza też pojęcie agregatora, czyli pośrednika, który miałby uregulować system dystrybucji energii. Zadaniem tego podmiotu miałoby być łączenie różnych źródeł energii elektrycznej, takich jak odbiorcy, producenci energii elektrycznej lub właściciele magazynów energii elektrycznej, a następnie jak najkorzystniejsze rozdysponowanie energii. Wprowadzenie funkcji agregatora ma być kolejnym krokiem w stronę zwiększenia autokonsumpcji poprzez magazynowanie energii z OZE. To także próba rozwiązania problemu przeciążonej sieci w związku z rosnącą liczbą instalacji fotowoltaicznych. 

5. Przeglądarka ofert

Odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwach domowych oraz mikroprzedsiębiorcom o przewidywanym rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej, znanego jako „porównywarka ofert”. Za aktualizację ofert na dedykowanej stronie internetowej będzie odpowiedzialny Urząd Regulacji Energetyki (URE). Porównywarka ma zawierać informacje o wszystkich dostępnych ofertach energii elektrycznej, łącznie z ofertami umów o dynamicznych cenach energii elektrycznej.