Mój Prąd 3.0, ulga termomodernizacyjna oraz dofinansowanie na farmy PV

Nabór wniosków w kolejnej edycji programu Mój prąd ma trwać od początku lipca 2021 roku. Oficjalne założenia programu Mój Prąd 3.0 nie są jeszcze znane, ale NFOŚiGW podaje już pierwsze warunki dotacji. Czy z dofinansowania będą mogli skorzystać prosumenci, którzy zainstalowali system PV przed uruchomieniem nowego naboru? Przekazujemy główne informacje. Dodatkowo piszemy o możliwości dofinansowania na farmy fotowoltaiczne.

Mój Prąd 3.0 – kluczowe informacje

Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących nowej edycji programu Mój Prąd:

  1. Nabór wniosków o dotacje na domowe instalacje PV z programu Mój Prąd ma ruszyć na początku lipca 2021. Potrwa prawdopodobnie do 20 grudnia 2021 roku (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania środków.
  2. Nowa edycja Mój Prąd obejmie koszty poniesione od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2023 roku. Program dotyczy wydatków na domową instalację PV o przedziale mocy 2-10 kW.
  3. Dotacje będą mogli otrzymać prosumenci, którzy zakończyli inwestycję oraz podłączyli swoje instalacje do sieci dystrybucyjnej.
  4. NFOŚiGW potwierdza również, że z dofinansowania będą mogli skorzystać prosumenci, którzy zainstalowali fotowoltaikę przed uruchomieniem nowego naboru. Dokładne warunki zostaną określone w programie.

Mój Prąd 3.0 i ulga termomodernizacyjna

Właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na wydatki związane np. z montażem domowej instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. złotych i dotyczy wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Dodatkowo prosument może ubiegać się o dotację Mój Prąd. Dofinansowanie z trzeciej edycji programu będzie musiał doliczyć do podstawy opodatkowania w następnym zeznaniu podatkowym. Oznacza to, że dotację otrzymaną w 2021 r., w przypadku wcześniejszego skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, potrzeba doliczyć do podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 r.

Ponadto NFOŚiGW podkreśla, że kwota odliczenia, która nie znajdzie pokrycia w rocznym dochodzie, może być rozliczona w ciągu następnych 6 lat. Należy pamiętać, że czas ten liczy się od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Więcej na temat zasad korzystania z ulgi termomodernizacyjnej w art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dofinansowanie na farmy fotowoltaiczne

Dodatkowo, NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej.

O dofinansowanie mogą zabiegać osoby, które planują projekty w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych powyżej 2 MWp. Co więcej, udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi maks. 85%. Projekty, które mają już warunki przyłączenia i pozwolenia na budowę, mogą otrzymać dodatkowe punkty na etapie oceny merytorycznej.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie to: 31 marca 2021 r. – 28 maja 2021 r., więcej informacji na stronie NFOŚiGW.