Czwarta edycja programu Mój Prąd – nowe zasady

Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie domowych instalacji PV i magazynów energii oraz wyższe dotacje również dla osób, które już je złożyły – to najważniejsze zmiany w tegorocznej edycji programu Mój Prąd, które wejdą w życie już w połowie grudnia. Kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania? Do kiedy można składać wniosek? Przedstawiamy szczegółowe informacje.

Podwyższenie dotacji – ile wyniosą i kto je otrzyma?

We wtorek, 22 listopada, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła zmiany w tegorocznej, czwartej edycji programu Mój Prąd. O programie Mój Prąd 4.0 pisaliśmy na naszym blogu tutaj. Nowe zasady będą obowiązywać od 15 grudnia br. Obejmują one podwyższenie dotacji na montaż domowych instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii. Szczegółowe dane na ten temat przekazał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z nimi dotacje mają wynieść:

  • wyłącznie do mikroinstalacji PV, w której skład wchodzą m.in. moduły i falowniki: do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 6000 zł),
  • do mikroinstalacji PV z magazynem energii: do 50% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 7000 zł w przypadku mikroinstalacji i 16 000 zł do magazynu energii).

Dlaczego warto inwestować w te ostatnie? Na to pytanie odpowiedzieliśmy w naszym Przeglądzie systemów magazynowania.

Zmianie nie ulegnie dofinansowanie do magazynów ciepła (do 5 tys. zł) i systemu HEMS/EMS (do 3 tys. zł).

Przedłużenie naboru wniosków

Pierwotnie nabór wniosków miał trwać do 22 grudnia 2022 r. W związku z najnowszymi zmianami ogłoszono jednak jego przedłużenie aż do 31 marca 2023 roku lub do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków (do tej pory wypłacono ok. 1/3 puli).

Nowy nabór dotyczy osób, które będą rozliczać się w nowym systemie (net-billing), a także dla prosumentów zmieniających system rozliczania z opustów na net-billing.

Mój Prąd – nowe zasady również dla dotychczasowych beneficjentów

Co ważne, wyższą dotację będą mogły otrzymać również osoby, które złożyły wniosek o dofinansowanie przed 15 grudnia. Nie ma przy tym konieczności składania nowych wniosków. W ich przypadku koszty kwalifikowane będą przeliczone ponownie. Jeśli okaże się, że wnioskodawcy przysługuje nowy poziom dofinansowania. Otrzyma on dodatkowe środki w wysokości różnicy między kwotą przysługującą po zmianach a wypłaconą wcześniej.

Zgodnie z informacjami NFOŚiGW przyczyną wprowadzenia nowych zasad programu Mój Prąd 4.0 ma być trudna sytuacja gospodarcza, w tym wysoka inflacja oraz ogólnoeuropejski kryzys energetyczny. Przez pierwsze sześć miesięcy realizacji programu w pierwotnej wersji złożonych zostało ok. 15 tysięcy wniosków o dofinansowanie domowej instalacji fotowoltaicznej. Montaż magazynów energii elektrycznej lub ciepła został uwzględniony w jedynie kilkuset z nich.

Podsumowanie:

  • w związku z trudną sytuacją gospodarczą ogłoszono podwyższenie dotacji przydzielanych w ramach programu Mój Prąd 4.0 oraz przedłużenie naboru wniosków do 31 marca 2023 r.,
  • wyższą kwotę dofinansowania, wynoszącą do 50% kosztów kwalifikowanych będzie można otrzymać na mikroinstalacje PV oraz magazyny energii,
  • na zmianach skorzystają także dotychczasowi beneficjenci programu; otrzymają oni dodatkowe kwoty dofinansowania bez konieczności składania nowego wniosku.