Mój Prąd 5.0 – dotacje na fotowoltaikę w 2023 roku (aktualizacja sierpień 2023)

Od 22 kwietnia można składać wnioski w ramach Mój Prąd 5.0. Jednorazowa dotacja na fotowoltaikę i urządzenia dodatkowe wynosi 58 tys. zł. W porównaniu do poprzednich edycji programu, największą zmianą jest wprowadzenie dofinansowania na pompy ciepła i kolektory słoneczne. Rząd w sierpniu ogłosił zwiększeniu budżetu programu o dodatkowych 450 mln.

Poprzednia edycja programu Mój Prąd z budżetem 350 mln zł nie cieszyła się zbyt dużym zainteresowaniem. W grudniu 2022 roku budżet programu wykorzystano w 22%, z czego zaledwie 5% dotyczyło zakupu urządzeń dodatkowych, takich jak magazyny energii. Dopiero grudniowa podwyżka dotacji na poszczególne elementy instalacji PV sprawiła, że w drugiej połowie marca wyczerpano budżet programu MP4.

Na piątą edycję programu Mój Prąd rząd przeznaczył początkowo 100 mln zł. Ze względu na dużą liczbę wniosków, Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło zwiększenie budżetu o 400 milionów złotych. Pod koniec sierpnia resort poinformował o podwyżce budżetu o kolejnych 450 milionów złotych.

Dla kogo jest Mój Prąd 5.0?

Podobnie jak w poprzedniej edycji, właściciele domów jednorodzinnych, którzy chcą otrzymać dofinansowanie muszą rozliczać się z produkcji energii elektrycznej w systemie net-billing. O pełne dofinansowanie w wysokości 6000 zł mogą ubiegać się wszyscy, którzy nie skorzystali dotychczas z programu Mój Prąd. Ponadto otrzymają dodatkowe 1000 zł, jeśli do instalacji zostanie dołączone urządzenie dodatkowe, takie jak: magazyny ciepła lub pompy ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/EMS lub kolektory słoneczne c.w.u.

Co ważne, wszyscy, którzy wciąż rozliczają się w systemie net-meterening i otrzymali wcześniej dofinasowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, mogą ponownie ubiegać się o pieniądze z programu Mój Prąd 5.0. Dla tej grupy wnioskodawców przewidziane dofinansowanie wynosi 3000 zł. Jednak, aby je otrzymać, należy spełnić następujące warunki:

  • zrezygnować z systemu opustów i przejść na net-billing obowiązujący od 1 kwietnia 2022 r., 
  • zgłosić dodatkowe urządzenie (np. pompa ciepła),
  • wykazać, że mikroinstalacja fotowoltaiczna była podłączona i opłacona po 1 lutego 2020 r.

Jakie dofinansowanie można uzyskać z programu Mój Prąd 5.0

Oprócz wspomnianego dofinansowania na mikroinstalację fotowoltaiczną w wysokości od 3000 do 7000 zł, w ramach Mój Prąd 5.0 można otrzymać dotacje na urządzenia dodatkowe. W porównaniu do poprzedniej edycji programu, na dodatkowe wsparcie mogą liczyć posiadacze urządzeń grzewczych, czyli np. pomp ciepła. Maksymalna kwota na tego typu urządzenia wynosi 28 500 zł. Dodatkowe 3500 zł można otrzymać na zakup i montaż kolektora słonecznego. Dofinansowanie na magazyny energii utrzymano na poziomie wprowadzonym w grudniowej korekcie programu Mój Prąd 4.0. Można więc otrzymać do 16 000 zł. Ponadto zakup magazynu energii lub magazynu ciepła nie jest już warunkiem koniecznym do otrzymania 3000 zł dofinansowania do systemów zarządzania energią HEMS/EMS.

Osoba składająca wniosek musi dokonać wszystkich wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji oraz dodatkowych urządzeń, wraz z przyłączeniem instalacji do sieci, w okresie od 01.02.2020 r. Należy również pamiętać, że wysokość wymienionych dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych brutto poszczególnych urządzeń. Łącznie można otrzymać do 58 000 zł.

Urządzenia dodatkowe – jakie warunki muszą spełniać?

Program rządowy Mój Prąd 5.0 obejmuje wyłącznie zakup i montaż instalacji PV w przedziale mocy od 2 kW do 10 kW. Ponadto przy zakupie dodatkowych urządzeń należy spełniać szereg wymagań. Oto kilka wybranych:

  • Magazyny energii elektrycznej – dofinansowanie w wysokości do 16 000 zł można otrzymać wyłącznie na magazyny o pojemności minimalnej 2 kWh. Cena za zakup i montaż magazynu (bez kosztu transportu i wysyłki) o pojemności 1 kWh nie może przekroczyć 6000 zł;
  • Pompy ciepła powietrze/woda – można zyskać od 12 600 zł do 19 400 zł (przy zakupie pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej). Urządzenie musi jednak spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej oraz szereg wymogów określonych w rozporządzeniach UE. Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania;
  • System zarządzania energią HEMS/EMS – dodatkowego dofinansowania do 3000 zł nie można otrzymać na zgłoszony do programu Mój Prąd magazyn energii, magazyn ciepła lub urządzenie grzewcze, które posiada integralne moduły zarządzające lub analizatory zużycia. Nie można też otrzymać dofinansowania na pojedynczy element systemu np. inteligentne gniazdko.

Podsumowanie

Program Mój Prąd jest realizowany od 2019 roku. Środki przeznaczone na pierwszą i drugą edycję wyniosły łącznie 1 159 mln zł. Budżet trzeciej edycji programu wyniósł 534 mln zł, natomiast ubiegłorocznej edycji 350 mln zł. Łączna suma przeznaczona na program Mój Prąd 5.0 wynosi 950 mln. To co różni tegoroczną edycję od pozostałych jest dofinansowanie na pompy ciepła. Jak podkreślają przedstawiciele rządu, ma to być w pewnym sensie uzupełnienie innych programów, takich jak Czyste Powietrze i Moje Ciepło. Dlatego też przewiduje się duże zainteresowanie programem. 

Wnioski:

  • Budżet Mój Prąd 5.0 po dwukrotnej podwyżce wynosi 950 mln zł.
  • Najwyższe możliwe dofinansowanie na nową mikroinstalację z dodatkowymi urządzeniami wynosi 58 tys. zł.
  • Po raz pierwszy w ramach dotacji rządowych można otrzymać dofinansowanie na pompy ciepła i kolektory słoneczne.