Koniec dotacji Mój Prąd – Jak aktualnie uzyskać dofinansowanie na PV?

Pod koniec 2020 roku zakończono przyjmować wnioski na dotację w programie Mój prąd. Budżet został wyczerpany, a teraz wszyscy czekamy na informacje, kiedy wystartuje nowa edycja. Jak na razie, wiemy tylko, że program Mój Prąd 2.0 ma być uruchomiony prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2021 roku. Ponadto, wciąż nie wiadomo na jakich zasadach będzie on działać. Nie oznacza to jednak, że aktualnie nie można otrzymać innej dotacji na fotowoltaikę. Co zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze – dofinansowanie na mikroinstalację PV

Odpowiedzią jest nowa wersja programu Czyste Powietrze, która obowiązuje od połowy maja 2020 roku. Umożliwiono tu uzyskanie dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną, co działa na takich samych zasadach jak w dotychczasowej wersji programu Mój Prąd. Można otrzymać dofinansowanie w wysokości 5000 zł na instalację fotowoltaiczną o mocy 2-10 kW, którą wykona się w ramach zasilenia potrzeb energetycznych w gospodarstwie domowym.

Należy pamiętać, że maksymalna wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 50% wartości inwestycji. Warto też dodać, że w poprzedniej wersji programu Czyste Powietrze, na instalację systemu PV przysługiwała jedynie pożyczka.

Podstawowy warunek

Co zrobić, aby otrzymać dotację? Warunkiem koniecznym jest likwidacja starego kotła grzewczego na paliwo stałe oraz instalacja nowego, efektywnego źródła ciepła. Inwestor składa tylko jeden wniosek w ramach dotacji na mikroinstalację PV.

Co ważne, w przypadku montażu mikroinstalacji warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedłożenie zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii z pieczęcią firmy oraz czytelnym podpisem.

Jeśli inwestor aktualnie posiada już efektywne źródło ciepła lub chciałby zwiększyć moc istniejącej już instalacji fotowoltaicznej, niestety dofinansowanie mu nie przysługuje. Ponadto, jeżeli otrzymał już wcześniej dotację w programie Mój Prąd, w tej sytuacji nie może złożyć kolejnego wniosku w programie Czyste Powietrze, nawet jeśli chce wymienić nieefektywne źródło ciepła.

Inne możliwości niż dotacja Mój Prąd

Czy są jeszcze inne sposoby na uzyskanie dofinansowania na instalację PV? Oba wspomniane tu programy to dotacje ogólnokrajowe. Poza tym istnieje też możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach dotacji gminnych. Co więcej, mogą one mieć jeszcze lepsze warunki niż te, które są zawarte w zasadach ogólnopolskich.

Należy pamiętać, że jest możliwość łączenia dotacji gminnych z dofinansowaniem w programie Czyste Powietrze. Pod warunkiem, że nie przekroczą one 100% kwalifikowanych kosztów (z wyjątkiem programu STOP SMOG).

Podsumowanie – Mój Prąd 2.0

Polska jest w trakcie wielkich zmian transformacji energetycznej. Na razie wszyscy czekamy na konkretniejsze informacje dotyczące programu Mój Prąd 2.0. W związku z tym, zachęcamy naszych partnerów do informowania klientów o wszystkich aktualnie dostępnych możliwościach uzyskania dofinansowania na fotowoltaikę.