Fotowoltaika dla firm – teraz to jeszcze prostsze

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii ma na celu zwiększenie zainteresowania fotowoltaiką dla firm. Nowe przepisy m.in. znoszą konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku mniejszych instalacji fotowoltaicznych. Przygotowaliśmy dla Ciebie zbiór niezbędnych informacji o instalacjach fotowoltaicznych dla większych projektów.

Instalacje do 150 kW bez dodatkowych formalności 

Zgodnie z wcześniejszymi przepisami prawa budowlanego, konieczne było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku prac budowlanych związanych z instalacją urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej większej niż 50 kW. Podpisana przez Prezydenta pod koniec sierpnia nowelizacja ustawy o OZE podnosi ten limit do 150 kW. To znacząca oszczędność nie tylko czasu, ale i kosztów, która przełoży się większym zainteresowaniem fotowltaiką dla biznesu.

Zwolnienie z wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji o mocy do 150 kW obejmuje także pompy ciepła oraz wolnostojące kolektory słoneczne. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą Prawo budowlane, urządzenia fotowoltaiczne o mocy większej niż 6,5 kW muszą być uzgadniane z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w celu spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Jak dobrać odpowiednie produkty w przypadku fotowoltaiki dla firm? 

Dobór odpowiednich produktów przy dużych instalacjach jest kluczowy dla efektywnego wdrożenia systemu fotowoltaicznego. Oto kilka podstawowych parametrów, które warto ustalić na wstępie:

 • powierzchnia dachu oraz kąt jego nachylenie lub też dostępność wolnej przestrzeni na gruncie,
 • nasłonecznienie obszaru, na którym ma być zainstalowany system,
 • dokładna analiza podstawowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

W przypadku instalacji fotowoltaiki w biznesie należy wybrać moduły projektowe, które charakteryzują się wysoką sprawnością oraz długą gwarancją. W przypadku instalacji na gruncie warto rozważyć dobór paneli bifacjalnych. Tego typu moduły absorbują światło zarówno z przodu, jak i z tyłu, co znacząco poprawia ich wydajność. Należy wybrać moduły Tier 1 sprawdzonych producentów. Najlepiej te, które posiadają certyfikat przeciwpożarowy klasy A.

Przy dużych projektach niezwykle istotne znaczenie ma również dobór odpowiedniej konstrukcji. Liczy się wysoka jakość i wytrzymałość na różne warunki pogodowe, bezpieczeństwo, łatwość montażu i dostosowanie do różnych typów dachów. Warto zapoznać się z ofertą firmy K2 Systems, która słynie z konstrukcji przeznaczonych właśnie dla komercyjnych instalacji. Niemiecki producent daje 12 lat na swoje rozwiązania, których jakość została potwierdzona przez 3 niezależne instytuty: TÜV Rheinland, EUROCODES i ALPES CONTROLES.

Po jakim czasie zwraca się inwestycja w fotowoltaikę dla biznesu?

Inwestycja w fotowoltaikę może zwrócić się nawet w 4-5 lat, ale okres zwrotu zależy od różnych czynników. Najważniejszymi z nich są:

 • Koszty inwestycji – cena kompletnego systemu fotowoltaicznego.
 • Poziom zużycia energii elektrycznej przed instalacją fotowoltaiki.
 • Opłaty za energię pobieraną z sieci oraz zysk z nadmiarowej energii oddawanej do sieci.
 • Możliwość́ odliczenia podatku VAT oraz amortyzacji inwestycji od podatku dochodowego 
 • Autokonsumpcja – ilość wyprodukowanej energii fotowoltaicznej, którą firma będzie wykorzystywać na własne potrzeby w czasie rzeczywistym.

Aktualna sytuacja na rynku sprawia, że coraz większe znaczenie będzie miał szczególnie ten ostatni czynnik, czyli poziom autokonsumpcji. O tym pisaliśmy szerzej w naszym ostatnim artykule. Tu warto rozważyć dobór komercyjnego magazynu energii, który umożliwi efektywne wykorzystanie energii ze słońca, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo energetyczne.

Magazyn energii przy instalacji fotowoltaicznej dla firm

Komercyjne magazyny energii wciąż nie są popularnym rozwiązaniem w Polsce. Jednakże magazynowania energii, również w przypadku dużych projektów, to przyszłość branży PV. Dlatego też w 2023 roku mogliśmy śledzić wiele premier komercyjnych systemów magazynowania energii. Co daje magazyn energii w przypadku fotowoltaki dla biznesu i jakie firmy powinny zainwestować w to rozwiązanie?

 • Zwiększenie autokonsumpcji – komercyjne akumulatory magazynują czasowo energię wytworzoną przez instalację fotowoltaiczną. To umożliwia zwiększenie własnego zużycia i obniżenie kosztów energii elektrycznej pobieranej od operatora sieci, szczególnie w czasie rosnących cen. Jest to rozwiązanie dla firm, którym zależy na zaoszczędzeniu pieniędzy. To też inwestycja w wizerunek firmy! 
 • Peak-shaving – operator określa opłaty za korzystanie z sieci na podstawie maksymalnego zużycia energii elektrycznej przez dane przedsiębiorstwo. Magazyn energii kompensuje potencjalne obciążenie szczytowe i zapobiega przekroczeniu mocy umownej. Co w praktyce obniża rachunki za prąd i chroni przed dodatkowymi kosztami. Jest więc idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw przemysłowych, zwłaszcza produkcyjnych i energochłonnych.
 • Zasilanie awaryjne – w przypadku awarii zasilania akumulator może nadal dostarczać energię elektryczną do podstawowych technologii produkcji poprzez zapewnienie źródła rezerwowego. Zapobiega to nadmiernemu zużyciu lub uszkodzeniu urządzeń, co może nastąpić podczas niekontrolowanego wyłączenia. To rozwiązanie szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw i instytucji publicznych wymagających ciągłej pracy, takich jak szpitale, serwerownie, chłodnie, firmy produkcyjne itp.

Podsumowanie

Według ostatnich badań większość przedsiębiorstw jest skłonna zainwestować w fotowoltaikę oraz rozważa zakup dodatkowych produktów, takich jak magazyn energii. Własna produkcja prądu daje firmom przede wszystkim możliwość uniezależnienia się od dynamicznych fluktuacji cen energii. Ten trend potwierdzają producenci komponentów PV, którzy w tym roku zaprezentowali wiele ciekawych rozwiązań projektowych, w tym komercyjnych systemów magazynowania energii.

Wnioski

 • Rośnie zainteresowanie fotowoltaiką w biznesie, trend ten może się wzmocnić po wprowadzeniu ostatnich zmian, które umożliwiają instalację urządzeń do 150 kW bez dodatkowych pozwoleń;
 • Przy doborze odpowiednich komponentów należy zwrócić uwagę na wiele czynników, szczególny istotny jest dobór właściwych modułów i konstukcji;
 • W przypadku wielu przedsiębiorstw warto rozważyć też zakup magazynu energii, który zwiększy autokonsumpcję.